LECTORAAT INDUSTRIAL DESIGN

Kompane houdt zich sinds 2004 bezig met praktijkgericht of toegepast onderzoek op het gebied van Industrial Design. Kompane Karin van Beurden is lector Product Design bij het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie.

Hogescholen hebben tegenwoordig naast onderwijs ook een onderzoekstaak. Lectoren hebben geen directe onderwijstaak, maar houden zich bezig met het opbouwen van kennis middels toegepast onderzoek en het verspreiden van die richting MKB en richting onderwijs. Ook hebben zij een taak bij het vernieuwen van de Curricula.

Het Kenniscentrum Design en Technologie staat voor het vertalen van maatschappelijke thema’s en innovatieve ideeën naar praktische concepten en producten. Nieuwe materialen en technologieën zoals nanotechnologie, mechatronica vormen de uitgangspunten voor dit kenniscentrum.
Het lectoraat Industrial Design, bestaande uit de lector Product Design en haar Kenniskring voert onderzoek uit op het gebied van “Nieuwe materialen en technologieën in Ontwerp” en “Doelgroepgericht ontwerpen”. Een Kenniskring bestaat uit onderzoekers, uit docenten die voor onderzoek vrij gemaakt zijn uit het onderwijs en studenten.
Tevens valt het FabLab Enschede onder de verantwoordelijkheid van het lectoraat.

Kenniscentrum Design en Technologie
Lectoraat Industrial Design
FabLab Enschede

ONDERZOEKSLIJNEN

Industrial Design is het bij elkaar brengen van de wensen en behoeftes van de markt en gebruikers aan de ene kant en de mogelijkheden van vernieuwende materialen en technologieën aan de andere kant in succesvolle en maakbare producten. Daarbij is product niet perse een fysiek ding. Het lectoraat Industrial Design focussed zich dan ook op:

Materialen en technologieën in Ontwerp: het verder ontwikkelen en toegankelijk maken van kennis op het gebied van (vernieuwende) materialen en nieuwe technologieën die van belang zijn bij productontwikkeling.
Met MKBbedrijven wordt samengewerkt in diverse projecten om de kennis te ontwikkelen en deze om te zetten in innovaties. Voorbeelden zijn het Innovatief Materialen Platform Twente (IMPT) en RAAKproject Materialen in Ontwerp. Onlangs is het ECHOproject "Breakthrough in 3D printen" van start gegeaan, waarbij het 3D printen van innovatieve materialen, van nano tot beton, wordt onderzocht.

Doelgroepgericht ontwerpen: hoe ontwikkel je een product zo dat het aansluit bij de belevingswereld en de werkelijke behoefte van de gebruiker. Het onderzoek is gericht op het opbouwen van kennis en het ontwikkelen van tools voor het doelgroepgericht ontwerpen.
Bij de 55plustoolbox en RAAKproject Ontwerpen voor zorgverleners is waardevolle kennis over de doelgroep verzameld, en zijn diverse ontwerptools uit geprobeerd in ontwerpcases samen met bedrijven.

Kompane Karin van Beurden is als lector Product Design verantwoordelijk voor het praktijkgerichte onderzoek.

55PLUSTOOLBOX

De 55plus Toolbox ondersteunt ondernemers en ontwerpers bij het innoveren voor 55plussers: wie zijn 55plussers, hoe ontwerp je daar producten voor en hoe benader je die in de marketing?
De gratis toegankelijke toolbox www.55plustoolbox.nl bevat informatie over de doelgroep, handige tools voor bij het innoveren en inzichtelijke cases. Zo is er een Oudereninlevingstool beschikbaar en informatie over “behoeften en ergernissen” het “waarnemen en ervaring van kleuren” en het “ontwerptool cohorteffect”.

De 55plus Toolbox is het resultaat van het RAAKproject Vitale Oudere. Dit was een samenwerking tussen Saxion lectoraat Industrial Design, Saxion lectoraat Gezondheid Welzijn en Technologie en partners uit de regio zoals Syntens, Jaarsma+Lebbink (Adviesbureau voor marketing en strategie), Panton (Ontwerpstudio voor de gezondheidszorg) en Sentrum (ouderenbonden).
De 55plus Toolbox is sinds begin 2011 online en wordt erg goed bezocht.
55plustoolbox.nl

ONTWERPEN VOOR ZORGVERLENERS

Hoe kunnen ontwerpers en MKB-ers producten zo ontwerpen dat ze beter toepasbaar zijn in de thuiszorg? En die beter aansluiten bij de wensen en gedachtewereld van de zorgverlener. In de praktijk blijken de thuiszorgmedewerkers en mantelzorger problemen te hebben met het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen. Ook de afstemming van zorgtaken tussen diverse zorgverleners verloopt moeizaam. Er is weinig kennis over deze doelgroep beschikbaar, waardoor deze in het ontwerpproces vaak wordt vergeten.

In het RAAK-project “Ontwerpen voor zorgverleners” wordt een brug geslagen tussen de ontwerper/MKBer en de thuiszorgverlener/mantelzorger. Door onderzoek te verrichten naar deze doelgroep, maar ook door diverse ontwerp- en onderzoeksmethodieken uit te proberen in diverse (ontwerp)cases.
Partners in het project zijn het lectoraat Industrial Design (Saxion), Lectoraat Product Design en Engineering (HU), Panton Medische Productinnovaties, IDC Twente, U-Design en Carinova (Thuiszorgorganisatie)

Al deze kennis komt samen in een web-based toolbox die in september 2013 is gelanceerd.
Ontwerpenvoorzorgverleners.nl

INNOVATIEF MATERIALEN PLATFORM TWENTE IMPT

Materialen zijn de bouwstenen van producten en vormen daarmee de basis van veel innovatietrajecten. Het gebruik van (nieuwe) innovatieve materialen biedt kansen in het oplossen van ontwerpproblemen. Door ander materiaalgebruik kunnen producten lichter, functioneler, sterker, recyclebaar, goedkoper, duurzamer en bestendiger tegen extreme
condities (high performance) worden gemaakt.

Het Innovatief Materialen Platform Twente IMPT brengt kennis bijeen en maakt het toegankelijk voor ontwerpers en MKBbedrijven. De Materialenlijst die beschikbaar is op www. Biedt een overzicht van ca 70 innovatieve en interessante materialen. Het IMPT onderzoekt een selectie van de tien meest interessante materialen en brengt in kaart wat het materiaal in uw productontwerp kan betekenen en wanneer het interessant kan zijn om het toe te passen.
Het IMPT doet onderzoek naar bijvoorbeeld “van kleur veranderende kunststoffen”, 3D-MID technologie, Aerosol-based isolatiemateriaal en bio-composieten. Het IMPT brengt die informatie samen in documenten en ontsluiten dat via een website. Middels ontwerpcases worden bedrijven en ontwerpers (financieel) gestimuleerd de innovatieve materialen toe te passen in concrete nieuwe producten.

Het IMPT is een samenwerkingsverband tussen het Kenniscentrum Design en Technologie van Saxion, het Industrial Design Centre (IDC) en BiomimicryNL en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, Regio Twente onder auspiciën van het Innovatieplatform Twente.
Innovatief Materialen Platform Twente