FIREBLANKET, DE INNOVATIEVE BLUSDEKEN.

De gepatenteerde Fireblanket blusdeken is ontwikkeld met veel aandacht voor eenvoudige bediening en een design dat past in elke keuken. Een beginnende brand is dankzij de Fireblanket blusdeken eenvoudig, snel en veilig te blussen.

Iedereen kan de Fireblanket blusdeken bedienen: door aan de twee grote duidelijk zichtbare handvatten te trekken opent de blusdeken zich vanzelf. Je hebt de blusdeken gelijk goed in de hand om direct de brand te blussen en door de positie van de handvatten zijn je handen goed beschermd tegen de vlammen.
Door de grote afmeting van het doek van 1,1 x 1,3 m ben je zelf goed beschermd tegen de vuurhaard. De vlammen kunnen er niet onderdoor, maar de deken is niet zo groot dat je er over kan struikelen.

De Fireblanket blusdeken is overal te gebruiken. Ook op de camping of bij de barbecue is de blusdeken zonder problemen snel te openen. Met het meegeleverde haakje is het mogelijk om de Fireblanket blusdeken netjes op te hangen, maar ophangen is voor het functioneren niet noodzakelijk.

Fireblanket.nl

PARTNERS

De innovatieve Fireblanket blusdeken is onder verantwoordelijkheid van Kompane ontwikkeld samen met partners uit haar netwerk. Kompane is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ketenregie en brengt het product nu ook op de markt.

Bij de ontwikkeling van het product waren de volgende partners betrokken:

Diverse experts van de Brandweer, van diverse BHVbedrijven en de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het product.

Omdat elke partij kon doen waar hij of zij goed in was onder leiding van een onafhankelijke maar sterk betrokken ketenregisseur is er fantastisch samengewerkt.

HET ONTWIKKELPROCES

Waarom bestaan er eigenlijk geen blusdekens die mooi genoeg zijn om in een keuken op te hangen? Deze vraag van een relatie van Kompane vormde de start van de ontwikkeling van de Fireblanket.

Een eerste ideestudie en peiling marktinteresse was het gevolg. Al snel werd duidelijk dat er wel meer aan het product te verbeteren was dan een mooi design. De bestaande producten waren lastig uit de verpakking te krijgen en eigenlijk alleen goed te gebruiken door mensen die een professionele BHV-opleiding hebben gevolgd.
Begin 2006 ontstond de samenwerking met LifeSafetyProducts. LSP is een succesvolle leverancier van autoveiligheidsproducten (oa Lifehammer) met kennis van de markt voor veiligheidsproducten, maar met een beperkte ontwikkelcapaciteit. Kompane had een goed idee en de capaciteit new business te realiseren.

Rol van Kompane:
Kompane is verantwoordelijk geweest voor het gehele ontwikkeltraject en mede-investeerder. Als projectmanager zijn heldere fasen en budgetten gedefinieerd. En als ketenregiseur zorgde Kompane er voor dat de vele betrokkenen efficiënt met elkaar konden samenwerken. Maar ook inhoudelijk heeft Kompane uitvoerig bijgedragen bij het verzamelen en interpreteren van marktinformatie, de concept- en productontwikkeling, verpakking en productdocumentatie, opzetten en coördineren kwaliteitsaspecten en testprogramma, testen goedkeur en gebruiksonderzoek. Al vroeg in het traject is, na uitvoerige screening, een betrouwbare Nederlandse productiepartner geselecteerd en in het kader van de intensieve samenwerking zijn ook diverse bezoeken aan de locatie in China gebracht.

Ontwerp
De ontwerpers van ontwerpstudio Panton tekenden voor het design. Samen met Kompane is tijdens de concept- en ontwerpfase niet alleen gefocused op een mooi en evenwichtig ontwerp. De nieuwe blusdeken moest ook veel eenvoudiger en sneller te bedienen zijn en veiliger in gebruik. Ook voor leken moet het direct intuïtief duidelijk zijn hoe te handelen in geval van nood. Handen en het lichaam moeten te aller tijden goed beschermd zijn.
JVS-3D heeft het product uitge-engineerd. Samen met de producent OrangePlastics is veel tijd gestopt in het vinden van het juiste evenwicht tussen de vele tegenstrijdige eisen.

Testen
De bediening en de veiligheid zijn uitvoerig getest. Tijdens verschillende stadia van het ontwerp zijn er gebruiksonderzoeken gehouden door Saxion Hogescholen te Enschede. Zowel jonge als oudere gebruikers, onervaren en mensen die en BHVcursus hadden gevolgd hebben hun invloed gehad op het uiteindelijke ontwerp.

De Fireblanket blusdeken is ook onderworpen aan fysieke tests. Het gerenommeerde Engelse keuringsinstituut BREGlobal heeft de Fireblanket blusdeken uitvoerig getest volgens norm BS EN 1869:1997 en het product voldeed. Maar omdat het een kwaliteitsproduct betreft is er op basis van het programma van eisen een aanvullend testprogramma ontwikkeld. Zo zijn er valproeven gedaan en is gekeken naar restwater na onderdompeling in water.
Ter afsluiting van elke ontwerpfase zijn in creatieve sessies FMEA’s gehouden om de kans op fouten en de effecten daarvan te minimaliseren.

Resultaat
Marktintroductie was eind 2008. De reactie van de de Brandweer en experts van BHV-bedrijven waren erg enthousiast.
In het eerste half jaar na zijn er ca 5000 stuks verkocht.

De Fireblanket blusdeken heeft niet alleen een erkenning Good Industrial Design Award 2008 ontvangen, maar ook de Special Award Originaliteit gewonnen. Het juryrapport vermeldt dat het eigenlijk onmogelijk was om een blusdeken zodanig te ontwerpen dat deze tot een vernieuwend product zou leiden. Echter, de Fireblanket is zodanig mooi en vernieuwend dat deze de Originaliteit prijs volkomen verdient!
En op de wijze van bedienen is octrooi toegekend in diverse landen.